SDC heeft beleidsregels voor dergelijke situaties dentro de zal binnen een redelijke termijn reageren op verzoeken hieromtrent

SDC heeft beleidsregels voor dergelijke situaties dentro de zal binnen een redelijke termijn reageren op verzoeken hieromtrent

Gegevensbewaring Gegevensopslag en -beveiliging SDC maakt gebruik van gegevenshostingserviceproviders within the de- Verenigde Staten om verzamelde informatie te hosten en we gebruiken technische maatregelen om alle gegevens te beveiligen

Ondanks de- grondige beveiligingsmaatregelen durante -garanties perish SDC implementeert om gegevens te beschermen, try geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar durante vanwege de- inherente aard van het web sites kan SDC niet garanderen dat gegevens, tijdens verzending via het web sites from wanneer opgeslagen op onze systemen regarding anderszins during the ons beheer zitten, absoluut veilig zijn voor indringing door anderen. Neem contact op met voor meer informatie.

Hoelang i gegevens bewaren Hoelang i de gegevens die i over you verzamelen bewaren, try afhankelijk van het types of informatie, zoals hieronder inside meer outline wordt beschreven. Na een bepaalde tijd zullen i ons uiterste better doen om uw gegevens te verwijderen out-of, als dat niet mogelijk try (bijvoorbeeld omdat de- informatie is opgeslagen for the back-uparchieven), zullen we uw informatie veilig bewaren durante isoleren voor verder gebruik youngster verwijderen mogelijk try. Gebruikersaccountgegevens: we bewaren gebruikersgegevens totdat de Gebruiker zijn regarding haar account(s) verwijdert, waarna i de- gegevens bewaren youngster 90 dagen nadat het account verwijderd was. During the het bijzonder: e-send, beheerdersnotities, IP’s, toegangsgeschiedenis, betalingsgeschiedenis dentro de bijnaam. SDC helpt bij het onderhouden en herstellen van gegevens zodra de- situatie is verholpen. Een membership werd per ongeluk door Gebruikers verwijderd. Within the een dergelijk geval kan SDC gegevens voor Gebruikers herstellen. Verschillende systemen voor gegevensopslag en right back-ups hebben een verschillend levenscyclusbeleid dat maximaal ninety dagen wordt aangehouden. Onze databaseback-ups zijn bijvoorbeeld gecodeerd, incrementeel durante hebben na 30 dagen een volledig nieuwe cyclus. Het was onmogelijk om gebruikersgegevens within the gecodeerde incrementele back-ups when you look at the real-time te wissen. SDC kan ook bepaalde gebruikersgegevens opslaan om ons te houden aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten te handhaven, bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en onze diensten te blijven ontwikkelen dentro de verbeteren. In de gevallen dat i informatie bewaren voor verbetering en ontwikkeling van onze Diensten, ondernemen i stappen om informatie te elimineren perish specifieke gebruikers lead identificeert, en gebruiken i de informatie alleen om collectieve inzichten more het gebruik van onze Diensten te krijgen, niet om specifiek persoonlijke kenmerken more than Gebruikers te analyseren. De informatie die you deelt op de Diensten: als het gebruikersaccount is gedeactiveerd away from uitgeschakeld, blijven sommige gebruikersgegevens durante de- inhoud pass away door gebruikers zijn verstrekt aanwezig zodat andere leden away from andere gebruikers de Diensten volledig kunnen gebruiken. I blijven bijvoorbeeld opmerkingen durante inhoud weergeven pass away you hebt verstrekt aan forums. SDC bewaart gebruikersgegevens tot ninety dagen na het annuleren van het account voor het geval dat Gebruikers binnen dat tijdsbestek hun abonnement opnieuw willen verlengen.

SDC handhaaft deze praktijk vanwege de- volgende reden: Into the het geval dat het gebruikersaccount gecompromitteerd is actually dentro de opzettelijk wordt verwijderd

Marketing- en promotiegegevens: als Gebruikers hebben gekozen urgent link dentro de toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van profit- durante promotionele e-emails van SDC, behouden i gegevens over de marketingvoorkeuren van Gebruikers, tenzij specifiek wordt gevraagd om dergelijke informatie te verwijderen. SDC bewaart informatie pass away are afgeleid van cookies en andere trackingtechnologieen voor een redelijke durante specifieke periode vanaf het second dat dergelijke informatie werd aangemaakt.

Beveiliging Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus op SDC. Omdat transparantie een van de principes was waarop ons bedrijf is actually gebouwd, proberen i zo duidelijk durante unlock mogelijk te zijn over de manier waarop i came across beveiliging omgaan. Onze beveiligingspraktijken worden hier gepubliceerd (connect naar pagina Beveiligingspraktijken) Leeftijdbeperking. SDC staat het gebruik van onze Diensten away from Web sites niet toe aan personen jonger dan de wettelijke leeftijd when you look at the de toekomstige staat dentro de homes van de- Gebruiker. SDC zal de- grootst mogelijke inspanning leveren om het gebruik van onze Webpages door iedereen pass away niet ouder is dan de- wettelijke leeftijd te verbieden. Mocht SDC vernemen dat iemand onder die lokaal wettelijke leeftijd ons onwettig persoonlijke gegevens heeft verstrekt, dan zal SDC de nodige stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. SDC was strikt een op volwassenen gerichte services durante het are alle minderjarigen verboden om alle aangeboden diensten te gebruiken.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.